Kết quả bóng đá giải Europa League 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bán kết

Kết quả Europa League

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 6 - 19/05

FT - 19/05 BK
H1: 0-0 |Tổng TS: 0-1
FT - 19/05 BK
H1: 0-0 | HP: 1-0 |Tổng TS: 3-2

Thứ 6 - 12/05

FT - 12/05 BK
H1: 0-0
FT - 12/05 BK