Kết quả bóng đá giải vô địch quốc Gia Đức Bundesliga 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 34

Kết quả Bundesliga

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 7 - 27/05

FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
H1: 0-2
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34

Thứ 2 - 22/05

FT - 22/05 33

Chủ nhật - 21/05

FT - 21/05 33
FT - 21/05 33
H1: 1-1

Thứ 7 - 20/05

FT - 20/05 33
FT - 20/05 33
FT - 20/05 33
FT - 20/05 33
H1: 0-0
FT - 20/05 33
FT - 20/05 33

Chủ nhật - 14/05

FT - 14/05 32
FT - 14/05 32

Thứ 7 - 13/05

FT - 13/05 32
FT - 13/05 32
FT - 13/05 32
FT - 13/05 32
FT - 13/05 32
FT - 13/05 32
H1: 1-1
FT - 13/05 32

Chủ nhật - 07/05

FT - 07/05 31

Thứ 7 - 06/05

FT - 06/05 31
H1: 1-0
FT - 06/05 31