Kết quả bóng đá giải vô địch quốc gia Nhật Bản J League 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 28

Kết quả J League 1

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Chủ nhật - 24/09

FT - 24/09 28
FT - 24/09 28
FT - 24/09 28

Thứ 7 - 23/09

FT - 23/09 28
FT - 23/09 28
FT - 23/09 28
FT - 23/09 28
FT - 23/09 28

Chủ nhật - 17/09

FT - 17/09 27
FT - 17/09 27

Thứ 7 - 16/09

FT - 16/09 27
FT - 16/09 27
FT - 16/09 27
FT - 16/09 27

Thứ 6 - 15/09

FT - 15/09 27
FT - 15/09 27
FT - 15/09 27

Chủ nhật - 03/09

FT - 03/09 26
FT - 03/09 26

Thứ 7 - 02/09

FT - 02/09 26
FT - 02/09 26
FT - 02/09 26
FT - 02/09 26
FT - 02/09 26
FT - 02/09 26
FT - 02/09 26